Kurz byl vložen do košíku

KURZ ZÁKLADY EFEKTIVNÍHO LEADERSHIPU PRO MISTRY, TEAMLEADERY A LINIOVÉ MANAŽERY

Mistři, teamleadeři mají nezastupitelnou roli v řízení v rámci firem. Jde o liniovou úroveň řízení, která rozhoduje o výkonu pracovních týmů a jejich efektivitě. Vzhledem k aktuální ekonomické situaci a situaci na trhu práce jsou na tuto úroveň kladeny nové nároky, které není vždy snadné v praxi zvládnout.

Cíl kurzu

Cílem osvědčeného, praktického a velmi dobře hodnoceného kurzu, který je nabízen v základní jednodenní úrovni nebo následně s další jednodenní nadstavbou, je získání základních dovedností pro efektivní řízení a vedení lidí a to zejména v oblasti rozvoje základních manažerských návyků mistra, získání, posílení jeho přirozené autority a řízení a ovlivňování výkonu svěřeného pracovního týmu.

Lektor

PhDr. Zdeňka Brázdová

PhDr. Zdeňka Brázdová

Individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Pro koho je kurz určen

 Kurz je určen mistrům, teamleaderům či liniovým manažerům firem.

Obsah školení

  • Role mistra, teamleadera v řízení firmy, jak základní role naplňovat v každodenní praxi. Charakteristiky managementu – obsah řízení, základní manažerské návyky, jak je získat a rozvíjet ve vazbě na aktuální interní i externí prostředí firmy.
  • Přirozená autorita mistra, zdroje autority, jak pracovat na jejím pozitivním budování a ovlivňování.
  • Osobnost mistra/teamleadera, sebehodnocení vlastních silných stránek a příležitostí pro osobní rozvoj.
  • Principy úspěšného managementu ve výrobě, analýza konkrétních chyb v řízení ve vlastní praxi, praktické rady a inspirace, jak se těchto chyb vyvarovat.
  • Jak správně řídit a ovlivňovat pracovní výkon jednotlivců i pracovního týmu s ohledem na jeho konkrétní specifika.
  • Základy manažerské komunikace v praxi mistra, základní komunikační situace, jaké komunikační nástroje lze v těchto situacích využít, asertivita jako efektivní komunikační strategie, jak ji správně využít při vedení lidí a řešení problémů v managementu.

Metody

Kurz je koncipován na základě rozsáhlých praktických zkušeností s realizací relevantních projektů ve vzájemné provázanosti témat. Bude veden co nejvíce prakticky a interaktivně, budou využity krátké informativní vstupy, diskuse, četné příklady z praxe, sdílení informací, individuální a týmová cvičení, testy a případy, krátký trénink dovedností se zpětnou vazbou 

Informace ke kurzu

Na kurz navazuje kurz 27. 11. 2019

MISTR II – PRAKTICKÉ INSPIRACE PRO ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ V ŘÍZENÍ MISTRA

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.
14.3. 2018

Jak být dobrým leaderem? Dozvíte se na kurzech Zdeňky Brázdové

Jak správně vést zaměstnance, aby byli motivovaní a výkonní?

Číst