Dotace na vzdělávání

INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ - III. VÝZVA

Od 18. 6. 2018 je účinné nové znění Podmínek pro zájemce o vstup do projektu. Mezi nejdůležitější změny patří:

 • Zrušení omezení počtu podaných žádostí na jednoho žadatele.
 • Rozšíření možnosti zapojení osob již v projektu podpořených v rozsahu nad 40 hodin.
 • Zrušen dokument Desatero pravidel pro zájemce o vstup do projektu POVEZ II a upraven požadavek k realizaci výběrových řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit.

 

Co je POVEZ II

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) je projekt, který umožňuje získat finanční prostředky na vzdělávání nebo rekvalifikaci stávajících i budoucích zaměstnanců a OSVČ.

Pro zvýšení konkurenceschopnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady, ale také problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Výhody POVEZ II 

 • Úhrada až 85 % nákladů na vzdělávaní (pouze 15 % spoluúčast zaměstnavatele).
 • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců a OSVČ.
 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+.
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti.
 • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku.
 • Dotaci je možné získat i na vzdělávání prostřednictvím veřejných kurzů.
 • Žádat lze o finanční prostředky ve výši až 200 000 EUR (minimální hranice stanovena není).
 • Refundace mzdových nákladů za dobu účasti na školení až do výše 100 % nákladů (včetně odvodů na sociální a zdravotní v maximální výší 176 Kč / hod.).
 • Nedokládají se žádné finanční výkazy - dokládají se především bezdlužnosti.

Pro koho je projekt určen

 • Současní zaměstnanci;
 • Potenciální zaměstnanci;
 • Fyzické osoby – OSVČ;
 • Nestátní neziskové organizace.

Pro koho projekt není určen

 • Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). 
 • O příspěvek nemohou žádat osoby, které již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory.
 • Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).
 • Nelze podpořit zaměstnance, kteří mají uzavřenou DPP či DPČ (zaměstnanec musí být v pracovním poměru).

Podporované regiony

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj.

Mzdové náklady

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji. Refundace mzdových nákladu za dobu účasti na školení až do výše 100 % nákladů (včetně odvodů na sociální a zdravotní v maximální výší 176 Kč / hod.).

Nepodporované vzdělávací aktivity

 • BOZP
 • Měkké dovednosti (jen výjimečně podporovány). Respektive mohou být do projektu zahrnuty, ale musí tvořit pouze minoritní část celého vzdělávacího projektu
 • Průmyslové inženýrství
 • Pouhý e-learning

Další (podrobnější) informace o podporovaných kompetencích lze získat na portálu Národní soustavy povolání – v databázi kompetencí.

Jak probíhá vyřízení dotace?

 • Podání žádosti, ÚP má na schválení 30 dnů.
 • V případě schválení žádostí vám vysvětlíme další kroky k úspěšnému nástupu na vzdělávání.
 • Podepíšete dohodu s ÚP a vyplníte vstupní dotazník.
 • Proběhne realizace kurzu.
 • Po ukončení vzdělávaní zašlete Evidenci výuky a Evidenci docházky, závěrečný protokol, vyúčtování vzdělávací aktivity (fakturu a doklady prokazující uhrazení kurzu) na ÚP a následně vám ÚP kurz ve výši 85% ceny zpětně proplatí.

V případě zájmu Vám můžeme doporučit specialistku, která za vás žádost vypracuje. Cena zpracování jedné žádosti je 6000 Kč bez DPH. Při řešení více žádostí pro jednoho klienta je cena k jednání.

 

Kontakt

Máte zájem o vyřízení dotací v rámci programu POVEZ nebo máte otázky? Neváhejte se na nás obrátit.

Jana Ondráčková
tel.: +420 603 821 156
e-mail: jana.ondrackova@sovastudio.cz 

Kontakt

Máte zájem o vyřízení dotací v rámci programu POVEZ nebo máte otázky? Neváhejte se na nás obrátit.​

Jana Ondráčková

tel.: +420 603 821 156
e-mail: jana.ondrackova@sovastudio.cz