Kurz byl vložen do košíku

DPH U DOVOZU A VÝVOZU

Pracovní seminář o problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů.

Lektor

 Marek Reinoha

Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Disponuje nižší, odbornou a vyšší celní zkouškou. Zastával funkci ředitele celního úřadu s Brně. Specializuje se na celní předpisy, zahraniční obchod a dále. Je certifikován mezinárodní obchodní komorou jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen zejména pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží případně příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH. 

Obsah školení

DPH při vývozu zboží:

 • definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů,
 • definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH,
 • definice vývozce dle celních předpisů,
 • základ daně při vývozu zboží / statistická hodnota při dovozu zboží,
 • DUZP při vývozu zboží,
 • daňové doklady při vývozu zboží,
 • podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu,
 • složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skaldu apod.,
 • příklady obchodních transakcí,
 • změny od 29. 7. 2016, které přinesla novela zákona o DPH obsažená v Zákoně č. 243/2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona,
 • diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

DPH při dovozu zboží:

 • definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů,
 • definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH,
 • definice deklaranta dle celních předpisů,
 • celní hodnota při dovozu zboží,
 • základ daně při dovozu zboží,
 • datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení,
 • daňové doklady při dovozu zboží,
 • osvobození dovozu zboží od cla a od DPH,
 • oprava základu daně při dovozu zboží,
 • složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod.,
 • příklady obchodních transakcí,
 • diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.
16.10. 2020

Slevový voucher

test

Číst