Změna správce osobních údajů

7.5. 2020 00:00

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Všechny informace vždy poskytujeme otevřeně, abyste věděli, co se s poskytnutými osobními údaji děje. Proto vás tímto informujeme, že došlo na naší straně k nepatrné změně. Rozhodli jsme se převést agendu vzdělávání pod novou společnost SOVA STUDIO s.r.o. se sídlem Křenová 409/52, 602 00 Brno, IČ: 08868409, DIČ CZ08868409. Společnost SOVA STUDIO s.r.o. se tak stává správcem osobních údajů v rámci agendy vzdělávání, a to namísto společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. se sídlem Křenová 409/52, 602 00 Brno, IČ: 25529498, DIČ CZ25529498.

K této změně dochází pouze z toho důvodu, že agenda vzdělávání se stala natolik samostatnou, že si zaslouží, aby byla spravována odděleně. Vzdělávání bylo i doposud vedeno pod samostatnou značkou SOVA STUDIO, nyní tak vznikla i stejnojmenná obchodní společnost.

Nemusíte se však bát, údaje nebudou využívány pro jiné účely, než pro které byly využívány doposud. Nemění se ani rozsah zpracovávaných údajů, jejich zabezpečení, doba uložení ani předávání. Dokonce i naše sídlo naleznete na stejné adrese. Jinými slovy, pro vás jako naše zákazníky, se vůbec nic nezmění.

Informaci o novém správci osobních údajů naleznete rovněž v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde: https://www.sovastudio.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju.